Testosteron a jeho význam pro muže a pro ženy

0

Testosteron je jeden z nejdůležitějších lidských hormonů. V organismu zastává širokou škálu nezastupitelných funkcí a výrazně ovlivňuje množství probíhajících procesů. Tento hormon bývá zpravidla spojován výlučně s mužským tělem, ale ve skutečnosti je velmi důležitý i pro ženy.

V tomto článku zjistíte, co to vlastně testosteron je, jak vzniká, proč je důležitý, a jaké funkce zastává v tělech mužů a žen.

Co to vlastně testosteron je?

Testosteron je hlavní mužský pohlavní hormon. Patří do skupiny hormonů s názvem androgeny. Tyto hormony mimo jiné řídí vývin a udržování mužských pohlavních znaků a pohlavních orgánů. Testosteron však ovlivňuje i tvorbu svalů a kostí, stejně tak i chlupů a vlasů.

Jde sice o mužský pohlavní hormon, ale testosteron je tvořen i u žen, pro které je také velmi důležitý. Ne až tak jako u mužů, ale i u žen může mít snížená (případně zvýšená) hladina tohoto hormonu negativní dopad na život. I tomu se budu v tomto článku věnovat.

Tvorba testosteronu

Testosteron je v lidském těle tvořen převážně v pohlavních orgánech, ale určitá část tohoto hormonu je tvořena i v nadledvinkách. Tvorba testosteronu se liší v závislosti na pohlaví:

 • U mužů je drtivá většina (více než 95%) testosteronu tvořena ve varlatech, konkrétně činností tzv. Leydigových buněk. Činnost těchto buněk je řízena luteinizačním hormonem, jehož sekrece tedy může ovlivnit hladinu testosteronu v mužském těle. Zbytek testosteronu je vylučován nadledvinkami.
 • U žen probíhá tvorba testosteronu odlišně. Část je tvořena nadledvinkami, podobně jako u mužů, ale zbytek testosteronu je tvořen ve vaječnících. Během těhotenství je tento hormon produkován i placentou. V ženském těle se zpravidla nachází přibližně 10 až 20krát méně testosteronu než v mužském.

Tvorba testosteronu je ovlivňována mnoha faktory, přičemž některé z nich přímo či nepřímo souvisejí se životním stylem. Těmto faktorům se budu věnovat později.

Jaká je zdravá hladina testosteronu?

Snížená hladina testosteronu je častým problémem, který trápí mnoho mužů po celém světě. Několik zdrojů tvrdí, že průměrná hladina testosteronu v mužském těle se postupně snižuje, což může mít v dlouhodobém měřítku nepříznivý vliv na zdraví mužů po celém světě.

Momentálně je za normální hladinu testosteronu u mužů považována hladina přibližně v rozmezí 300 až 1000 nanogramů na decilitr (300 – 1000 ng/dl) krve. Toto rozpětí je relativně široké, přesto mnozí muži trpí nedostatkem testosteronu. Hladina tohoto hormonu s přibývajícím věkem klesá, takže při jejím zjišťování je potřeba zohlednit i věk.

 

U žen se normální hladina testosteronu pohybuje někde v rozmezí od 15 do 70 ng/dl. Podobně jako u mužů, i u žen se může hladina testosteronu v těle s věkem snižovat.

Problémy s měřením a diagnostikou

Odhalování nízké hladiny testosteronu není jednoduché, protože reakce odlišných lidských organismů na různé hladiny tohoto hormonu v krvi se mohou výrazně lišit. Je relativně běžné, že osoba s nízkou hladinou testosteronu netrpí žádnými symptomy nedostatku testosteronu, zatímco jiná osoba s normální hladinou jimi trpí.

Podle odborníků je na zjištění příčiny těchto nesrovnalostí či nalezení lepšího způsobu měření hladiny testosteronu v organismu zapotřebí další výzkum.

Faktory ovlivňující tvorbu a hladinu testosteronu v těle

Tvorba testosteronu u mužů a žen je ovlivňována mnoha faktory. V následujícím seznamu faktorů se zaměřím na muže, ale u žen jsou faktory podobné.

Faktory ovlivňující tvorbu a hladinu testosteronu:

 • Věk – Hladina testosteronu nejprve s věkem roste a vrcholí zpravidla kolem 25. roku života. Po cca 30. roku života postupně klesá, přibližně o 1% ročně. Tento jev je úplně normální, ale u některých mužů může hladina testosteronu klesat nadměrně, což jim může způsobovat problémy převážně sexuálního charakteru.
 • Cvičení a pohyb – Aktivní cvičení může ovlivňovat hladinu testosteronu, a to oběma směry. Silové cvičení zpravidla hladinu testosteronu zvyšuje, zatímco vytrvalostní cvičení může působit přesně naopak a snižovat ji.
 • Výživa – Některé složky potravy ovlivňují tvorbu a hladinu testosteronu v těle. Příkladem takových látek je například vitamín A, vitamín D a zinek. Kromě toho existuje množství potravinových doplňků, jejichž primárním účelem je zvyšování hladiny testosteronu v organismu.
 • Tělesná hmotnost – Snížení tělesné hmotnosti může mít za následek zvýšení hladiny testosteronu. V tukových buňkách se totiž vytváří enzym, který přetváří testosteron na jeden ze ženských pohlavních hormonů.

Samozřejmě, tvorba testosteronu je ovlivňována i mnoha jinými faktory, ale ty výše uvedené jsou nejdůležitější. Mezi další faktory patří například spánek či užívání různých léků.

Význam a funkce testosteronu u mužů

V mužském těle zastává testosteron širokou škálu funkcí, z nichž mnohé přímo souvisejí se sexualitou, zatímco jiné jsou obecnější a ovlivňují celkový stav organismu.

Vývoj pohlavních orgánů a znaků

Testosteron je zodpovědný za vývin pohlavních orgánů, který začíná již během těhotenství. Konkrétně řídí vývin penisu a varlat a jejich dozrávání.

Testosteron a jeho důležitost pro obě pohlaví
Testosteron ovlivňuje vývoj mužských pohlavních znaků

Kromě tvorby samotných genitálií řídí testosteron vývin druhotných pohlavních znaků, což se projevuje zejména v období puberty, kdy je hladina testosteronu vysoká. Mezi tyto znaky patří například hrubnutí hlasu či růst ochlupení na tváři a jiných částech těla.

Tvorba spermií

Tvorba spermií je jednou z nejdůležitějších funkcí testosteronu v těle. Testosteron je totiž pro normální průběh spermatogeneze nezbytný. Aktivuje geny v Sertoliho buňkách, které vytvářejí prostředí vhodné na diferenciaci zárodečných buněk a následnou tvorbu spermií. Jelikož jsou spermie základem mužské plodnosti a testosteron ovlivňuje jejich tvorbu, dá se říci, že správná hladina testosteronu je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících mužskou plodnost. Bez testosteronu muži nejsou schopni produkovat zdravé spermie a tudíž ani zplodit potomka.

PRODUKTY PRO INTIMNÍ ZDRAVÍ MUŽE
Na tvorbu spermatu
Na podporu plodnosti
Na podporu erekce

Libido a sexuální výkonnost

Testosteron také ovlivňuje mnohé další procesy v těle, které souvisejí se sexualitou:

 • Libido a chuť na sex
 • Pocity vzrušení
 • Nástup a udržení erekce
 • Sexuální výkonnost

Nízká hladina testosteronu tedy může výrazně ovlivnit sexuální život muže a jeho partnerky.

Svaly a kosti

Testosteron ovlivňuje formování postavy a růst kostí, svalových a tukových buněk. Ovlivňuje tvorbu kostí, čímž ovlivňuje i celkovou výšku člověka. Kromě toho zvyšuje hustotu kostí, čímž přispívá i k růstu jejich pevnosti a odolnosti vůči mechanickému poškození.

Rovněž ovlivňuje tvorbu a růst svalů, díky čemuž se zvyšuje i jejich síla. Cílené zvyšování hladiny testosteronu může pomoci při budování svalstva, avšak výsledky studií naznačují, že tento efekt se dostaví až po překročení hranice ,,normální“ hladiny tohoto hormonu v organismu.

Mentální zdraví

Mnohé kognitivní funkce jsou u lidí také ovlivněny testosteronem. Tento hormon ovlivňuje mentální funkce, jako například paměť, schopnost udržet pozornost či prostorovou orientaci.

Právě kvůli vlivu na paměť a další kognitivní funkce se o testosteronu mluví jako o účinné prevenci vůči Alzheimerově chorobě. Výsledky výzkumů naznačují, že příliš nízká hladina testosteronu by mohla být rizikovým faktorem vzniku tohoto onemocnění.

Další publikace naznačují, že na kognitivní funkce by kromě příliš nízké hladiny testosteronu mohla negativně působit i příliš vysoká hladina tohoto hormonu.

Význam a funkce testosteronu u žen

Mnohé z výše uvedených funkcí testosteronu jsou u žen stejně důležité jako u mužů:

 • U žen testosteron také ovlivňuje libido, chuť na sex a pocity vzrušení.
 • U žen má testosteron také vliv na růst kostí a jejich pevnost. Rovněž ovlivňuje i růst svalové hmoty.
 • U žen testosteron také ovlivňuje mentální zdraví.

Hladina testosteronu je sice u žen mnohem nižší než u mužů, to ale neznamená, že by pro ně tento hormon nebyl důležitý. Zpevňuje jejich kosti, chrání jejich mozky a hlavně ovlivňuje sexualitu a plodnost mimo jiné tím, že zvyšuje jejich chuť na sex a podporuje zdravý sexuální život.

Kromě toho je správná hladina testosteronu důležitá pro zachování hormonální rovnováhy v těle, jejíž narušení může mít negativní dopad nejen na ženskou plodnost.

Nízká hladina testosteronu

Nedostatek testosteronu je stav, který trápí miliony mužů (i žen) po celém světě. Projevuje se těmito symptomy:

 • Snížená chuť na sex, nízké libido, u mužů případně i poruchy erekce
 • Nedostatek energie
 • Návaly horka a chladu
 • Problémy se spánkem
 • Snížené množství ochlupení na těle
 • Náladovost
 • Snížená pevnost kostí
 • Úbytek svalové hmoty
 • Špatná nálada, deprese, neschopnost soustředit se
 • U mužů i zmenšení varlat

Nízká hladina testosteronu může být způsobena relativně širokým spektrem příčin. Mezi nejčastější příčiny snížené hladiny a tvorby testosteronu patří tyto:

 • Poranění, infekce či jiný způsob poškození varlat (u mužů)
 • Rakovina varlat (u mužů)
 • Onemocnění či poškození funkce žláz s vnitřní sekrecí, které ovlivňují tvorbu testosteronu či jiných hormonů
 • Léčba rakoviny, konkrétně chemoterapie a radioterapie
 • Genetika
 • Užívané léky
 • Stárnutí
Snížená hladina testosteronu ovlivňuje kvalitu sexuálního života
Snížená hladina testosteronu může mít za následek nedostatek chuti na sex

Odhalení konkrétní příčiny snížené hladiny testosteronu je často relativně náročné, ale v některých případech může její nalezení a odstranění dostat hladinu testosteronu zpět na přijatelnou hodnotu.

Zvýšení hladiny testosteronu

Léčba nedostatku testosteronu může probíhat různými způsoby. Častá metoda, která se používá při snížené tvorbě testosteronu, je tzv. testosteronová substituční terapie. Při tomto způsobu léčby je do těla dodávána náhrada přirozeného testosteronu, který má zastoupit jeho funkci a odstranit symptomy nízké hladiny testosteronu.

Při testosteronové substituční terapii jsou používány následující formy náhrady testosteronu:

 • Testosteronové náplasti se zpravidla jednou denně aplikují na pokožku horní části těla a postupně do těla přes kůži vylučují testosteron.
 • Testosteronový gel se natírá zpravidla na pokožku. Testosteron se při jeho použití do těla dostává podobně jako u náplastí.
 • Testosteronové ústní náplasti většinou fungují tak, že se přilepí na určité místo v ústech a postupně vylučují testosteron, který se přes sliznici v ústech dostává do organismu.
 • Testosteronové injekce se vstřikují do svalové hmoty, ze které se následně testosteron postupně vstřebává a dostává do zbytku organismu.
 • Testosteronové implantáty se aplikují do měkké tkáně a postupně uvolňují testosteron do organismu.

Bohužel, testosteronová substituční terapie není ideálním řešením, protože může mít nepříjemné vedlejší účinky a její dlouhodobé účinky na organismus zatím nejsou důkladně prozkoumány. Mezi možné vedlejší účinky testosteronové substituční terapie patří:

 • Zvýšené riziko tvorby krevních sraženin
 • Zvýšené riziko mrtvice
 • Akné
 • Spánkové apnoe
 • Zvětšení prsou

Poslední 3 jmenované vedlejší účinky nepředstavují závažné zdravotní riziko, ale mohou být nepříjemné. Dobrou zprávou je, že po ukončení testosteronové substituční terapie tyto nežádoucí jevy většinou zmizí.

Přirozené zvýšení hladiny testosteronu

Kvůli nežádoucím účinkům a neprozkoumaným dlouhodobým vlivům na organismus se mnozí lidé snaží vyhnout testosteronové substituční terapii a zkoušejí přijít na to, jak přirozeně zvýšit hladinu testosteronu.

Mezi přirozené způsoby léčby nízké hladiny testosteronu patří například tyto:

 • Aktivní životný styl
 • Regulace tělesné hmotnosti
 • Kvalitní strava se všemi potřebnými látkami
 • Výživové doplňky
 • Kvalitní spánek
 • Snaha o život bez stresu

Samozřejmě, tyto přirozené způsoby zvyšování testosteronu nemusí být účinné pro každého, a to hlavně u závažných případů. Nicméně, mnoha lidem tyto způsoby léčby pomohly a možná pomohou i vám.

Poznámka: Na téma zvyšování hladiny testosteronu jsem napsala rozsáhlý článek, který vám přiblíží konkrétní kroky, jak zvýšit hladinu testosteronu.

Testosteronové tablety pro muže

NA ZVÝŠENÍ TESTOSTERONU
ProMan Plus
Proerecta long
Zerex ultragold
Primulus
MenActive
Maxulen

Příliš vysoká hladina testosteronu u žen

Snížená hladina testosteronu je relativně častým problémem, ale potíže může způsobovat i to, když je hladina tohoto hormonu příliš vysoká. S tímto problémem se setkávají zejména ženy, jejichž přirozená hladina testosteronu je oproti mužům nižší.

Symptomy zvýšené hladiny testosteronu u žen mohou být následující:

 • Syndrom polycystických vaječníků
 • Akné
 • Neplodnost
 • Narušení menstruačního cyklu
 • Nadměrné ochlupení
 • Hrubší hlas

Zvýšená hladina testosteronu tedy může mít na ženský organismus závažný vliv. Některé ženy přirozeně produkují větší množství testosteronu, ale v některých případech může tento nepříznivý stav způsobit i vnější vliv.

Časté jsou například případy, kdy žena přijde do kontaktu s testosteronovým gelem, který její partner používá jako součást testosteronové substituční terapie. Pokud se vás to týká, určitě si na to dejte pozor a informujte i vašeho partnera.

Jak snížit hladinu testosteronu?

Ženy trpící příliš vysokou hladinou testosteronu mají několik možností, jak hladinu tohoto hormonu snížit a zbavit se tak případných symptomů, kterými trpí.

Snížit hladinu testosteronu mohou ženy například těmito způsoby:

 • Anti-androgenní léky snižují hladinu androgenů (skupina hormonů, do které patří i testosteron) v organismu. Tento způsob léčby nadměrné hladiny testosteronu je již závažnější a může mít nežádoucí účinky, proto se určitě nejprve poraďte s lékařem.
 • Bylinné přípravky vám mohou přirozeným způsobem pomoci snížit hladinu testosteronu. Nejznámějším příkladem je Máta kadeřavá, známá také pod názvem Máta kudrnatá. Čaj z této byliny je známý svými anti-androgenními účinky a může vám tedy pomoci snížit hladinu testosteronu.
 • Strava je také důležitým faktorem, který ovlivňuje hladinu testosteronu v organismu. Vyhněte se konzumaci rafinovaných cukrů, protože zvýšení hladiny inzulínu v krvi vyvolá i zvýšenou tvorbu testosteronu. Pomoci vám mohou i složky potravy jako lněná semínka, sója či mnohé další, které zvyšují produkci estrogenu (případně obsahují látky, které se v těle chovají jako estrogen) a snižují produkci testosteronu.
 • Změna životního stylu by vám také mohla pomoci změnit hladinu testosteronu v organismu. Jak jsem již uvedla, vytrvalostní sporty hladinu tohoto hormonu snižují, což můžete využít ve svůj prospěch.

Nepodceňujte vliv testosteronu na váš organismus

Nesprávná (příliš vysoká nebo příliš nízká) hladina testosteronu může mít na mužský i ženský organismus nepříjemné, ale potenciálně i nebezpečné účinky. Pokud s vaším organismem něco není v pořádku (a myslíte si, že by to mohlo být způsobeno právě testosteronem), určitě navštivte lékaře a nechte se vyšetřit.

Zdroje:

5/5 - (1 vote)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..